Firma "Matić inženjering" d.o.o. počela je sa radom u aprilu 1997. godine, sa sedištem u Kragujevcu, Republika Srbija.onama2
Matić Inžinjering

Upravna zgrada

Matić Inžinjering

Proizvodnja

Osnovna delatnost je projektovanje, izrada i montaža postrojenja za površinsku zaštitu tečnim premazima i bojama u prahu. Ova postrojenja sve veću primenu nalaze u industriji kao rezultat potrebe za postizanjem što višeg kvaliteta i postojanosti delova koji se farbaju.

"Matić inženjering" d.o.o. trenutno posluje na teritoriji Srbije, Grčke, Makedonije, Bugarske, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Češke, Rusije, Nemačke i Poljske. Rezultat višegodišnjeg rada je isprojektovano i pušteno u rad preko stotinu postrojenja.

Firma "Matić inženjering" d.o.o. je generalni zastupnik firme J. WAGNER GmbH (Markdorf) - vodeće svetske firme za proizvodnju i distribuciju celokupnog programa za farbanje u svim industrijskim granama.

Pored firme J. WAGNER GmbH (Markdorf) saradnja je ostvarena sa kompanijom KEWESTA GmbH koja je jedna od vodećih firmi za proizvodnju transportnih sistema.

Od 2013. firma "Matić inženjering" d.o.o. je proširila je svoje poslovne prostore na novoj lokaciji nedaleko od samog sedišta firme. Time su ostvareni bolji i kvalitetniji uslovi za proizvodnju procesne opreme.