Wood Print tehnologija se zasniva na sublimaciji tj. preslikavanju određenih tekstura sa folija za sublimaciju na željeni predmet. Predmet pre samog procesa sublimacije treba da se plastificira specijalinim prahom za sublimaciju pa zatim može da stupi u process sublimacije. Proces sublimacije se odradjuje u specijanoj peći koja ima sto za vakumiranje profila sa jedne strane dok sa druge se nalazi vakumski sto za limove (napravljen od šupljeg rama i termopostojne gume radi boljeg ostvarivanja vakuma kod limova). Korišćenje ova dva stola se obavlja naizmenično.

Peć za sublimaciju se izrađuje kao peć za pečenje boje sa potpuno istim termo blokom jedino se spoljašnje dimenzije peći razlikuju jer su prilagođene za limove i profile. Maksimalna dužina profila ograničena na 6 m a maksimalan broj profila je 12 na vakumskom stolu za profile, dok maksimalne dimenzije limova koje mogu da se koriste su 3m x 1.5m na vakumskom stolu za limove. Proces sublimacije se obavlja na temperaturi od 210 0C od 3 do 4 minuta, vreme koje je potrebno da se gravura preslika ili proces sublimacije izvrši zavisi od veličine i debljine materijala.