Celokupni proces farbanja od hemijske pripreme preko sušare, kabine za nanošenje praha i peći za polimerizaciju, objedinjuje se transportnim sistemom. U našoj ponudi su:


  • jednošinski (visesinski) kontinualni, viseći i podni konvejeri
  • transport helmom
  • viseci sinski kovejer sa modularnim pogonom


Transportni sistem VISEĆI KONTINUALNI KONVEJER, proizveden od strane KEWSTA GmbH u nemackoj po najvisim standardima potrosnje energije i bezbednosti. U zavisnosti od zahteva posotoji siri opseg nosivosti viseceg ili podnog konvejera. Obezbeđeno je automatsko podmazivanje lanca. Pogonska i zatezna grupa obezbeđuju kontinualni rad bez trzanja. Viseci trasnportni konvejer se mora tacno definisati jer jedanput postavljen njegova putanja se teze menja jer se bazira na kontinualnom lancu.

Transport HELMOM - primenu nalazi pri jednostavnijem transportu, prilikom čega se komadi šaržiraju na kolicima i povlače se ručno ili poluautomatski do željenih pozicija. Ovaj transportni sistem se koristi za translatarna pomeranja.

Transportni sistem VISECI ŠINSKI KONVEJER SA MODULARNIM POGONOM je kombinacija prethodna dva tipa konvejera koji za svaku svoju celinu transporta ima nezavisni pogon. Električni motor preko reduktora prenosi preko aluminijumske šipke prenosi obrtno kretanje na nosače transporta putem spreznja šipke i točkova nosača. Pretvaranje obrtnog kretanja u pravolinijsko se ostvaruje po principu zavojnog vretena, svaka celina trasnporta ima nezavisno kretanje. Ovim transportnim rešenjem su veće mogućnosti kretanja predmeta u samoj procesnoj liniji za farbanje.