Kabina je koncipirana sa ravnim podom od prohrona, sa jednim ili dva ručna radna mesta, sa priključkom za ciklonsko-filtersku sekciju i sa jednim ili dva mesta za manipulatore.
Gabariti kabine su u potpunosti prilagođeni proizvodnom programu firme i načinu rada postrojenja.
Osvetljena je sopstvenim osvetljenjem shoodno propisima i nameni.


Kabina sa filterima

Kabina sa filterima ili kabina za brze intervencije je namenjena kada je potrebno brzo promeniti boju. Dosta bi se izgubilo vremena čisteći kabinu za farbanje i CFG da bi se ofarbalo nekoliko pozicija. Ovako osmišljena veoma je korisna u velikim postojenjima, jer gabaritno i funkcionalno zadovoljava najviše standarde. Ona se sastoji od mesta za farbanje, filterskog dela i izduvno-motorske sekcije. Filter ketridži imaju sposobnost samootresanja kao i po potrebi ručnog otresanja, čime se rasterećuju od nataloženog praha. Iznad filtera postoji komora sa akumulacionom sekcijom i lavalovim mlaznicama. Na izlazu se nalazi predfilter koji prečisti i smiri izlazni vazduh. Ovako se ne gubi energija okolnog vazduha.


Kabina sa ciklonsko filterskom grupom (CFG)

Namenjena je za automatske linije za farbanje koje zahtevaju veće količine protoka vazduha u  kabini  zbog korisćenja manipulatora za automatsko farbanje. Pritom ovakve kabine se koriste uglavnom za manji opseg boja zbog njihove velike produktivnosti i kako bi se smanjili vremenski gubici čišćenja kabine sa CFG. A za korišćenje većeg opsega boja u manjim količinama pogodnije su kabine sa filterima.

Kombinovana kabina za farbanje

Kabina je osmišljena tako da predstavlja potpuno nezavisni objekat unutar postojeće hale.
Sastoji se od poliuretanskih panela i noseće čelične konstrukcije. Pod kombinovane kabine je sastavljen od gazišta i sistemom kanala, koji su unutar temelja, povezan je za recirkulaciono - izduvnim sistemom.
Gabariti kabine u potpunosti odgovaraju potrebama firme. Unošenje komada vrši se pomoću plafonskog konvejera ili pomoću šinskoh kolica. Na plafonu kabine nalazi se uduvna kaseta koja poseduje apsolutni filter. Kombinovana kabina ima dva ili više uređaja za farbanje, kao i lično osvetljenje. Recirkulaciono-izduvnim sistemom se vrši dogrevanje radnog prostora kao i povećanje (smanjenje) vlažnosti.Kanali koji povezuju plamenu komoru i uduvnu kasetu toplotno su izolovani vunizolom, što sprečava nepotrebni gubitak toplote.
Recirkulaciono - izduvni sistem sastoji se iz:

•Termo sekcije
• Skretna sekcija
• Izduvna sekcija